5. apr. 2011

Er Socialdemokraterne enige med Trøjborg?

Min partifælle Jan Jakobsen og jeg har netop sendt nedenstående åbne brev til Helle Thorning og til Dagbladets debatsider.  Jeg er spændt på, om vi får et svar.

I mellemtiden vil jeg opfordre alle andre til også at skrive til Helle Thorning eller til Mette Frederiksen og bede dem komme ud af busken: Er Jan Trøjborgs angreb på borgere med handicap socialdemokratisk politik?

Det er i hvert fald ikke en politik, Enhedslisten kan støtte.


Kære Helle Thorning-Schmidt

Et fremtrædende medlem af Socialdemokraterne og formand for KL, Jan Trøjborg, har flere gange været fremme i pressen med meget markante udmeldinger omkring borgere med handicap.

Når borgere med handicap har søgt om og I visse tilfælde fået bevilget hjælp og hjælpemidler, som de har brug for og ifølge loven krav på, har han kaldt dem "forkælede". Og han har generelt stillet det op, som om der foregår en budgetkamp mellem "de handicappede" og "de normale" ved at antyde, at borgere med handicap tager penge fra fx folkeskolen.

Vi er meget foruroligede over Jan Trøjborgs udmeldinger, som vi har svært ved at forene med vores opfattelse af socialdemokratisk politik. Derfor savner vi en reaktion fra dig og dit parti, som jo efter et valg vil være en vigtig samarbejdspartner i en ny regering.

Konkret vil vi gerne vide:
  • Er Socialdemokraterne enige med Jan Trøjborg i, at det er borgere med handicap, der skal betale prisen for kommunernes dårlige økonomi?
  • Er Socialdemokraterne enige med Jan Trøjborg i, at det er vigtigere at spare i kroner og øre end at overholde lovgivningen ved at bevilge den hjælp, borgere med handicap både har brug for og ret til?
  • Er Socialdemokraterne enige med Jan Trøjborg i, at man om muligt bør begrænse disse borgeres lovgivningsbaserede rettigheder og ankemuligheder?
  • Er Socialdemokraterne enige med Jan Trøjborg i, at det kan komme på tale at tvinge borgere med handicap til at bo sammen (dvs. genindføre institutionsbegrebet), hvis det kan spare penge?
  • Er Socialdemokraterne enige med Jan Trøjborg i, at KL's opgave først og fremmest er at forsvare regeringens nedskæringspolitik - frem for at forsvare alle borgeres kommunale rettigheder; altså også borgere med handicap?

Man siger, at "den der tier, samtykker". Vi håber, at jeres tavshed ikke skal tolkes på denne måde - og at I hurtigst muligt bekræfter dette gennem en officiel udmelding fra Socialdemokraterne.

Med venlig hilsen

Jan Jakobsen og Sarah Glerup

Ingen kommentarer: